fbpx
Политика за поверителност

Политика за поверителност

Нашата Политика за поверителност е създадена, за да ви помогне да разберете как събираме и използваме личната информация, която ни предоставяте, и да ви помогне при вземането на информирани решения, когато използвате нашия уебсайт („Сайтът“) и нашите продукти и услуги („Услугите“) ).

Общи условия за използване на сайта https://vsichki-obyavi.com/, блог и помощни страници.

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Вива Уеб Диджитал“ ЕООД, с адрес гр. Варна 9000 жк Трошево и БУЛСТАТ 206511046 и Посетителите на сайта mediaviva.net, блога на адрес mediaviva.net и помощната страница с адрес mediaviva.net(наричани заедно по-долу за краткост Страниците).

Чл. 2. Страниците на Вива Уеб Диджитал“ ЕООД предоставят на Посетителите информация по разнообразни теми от областта на информационните технологии, техническа помощ и други теми, свързани с търговската дейност на Вива Уеб Диджитал“ ЕООД.

Чл. 3. (1) Всички публикации в Страниците са изключителна интелектуална собственост на Вива Уеб Диджитал“ ЕООД и не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие на Вива Уеб Диджитал“ ЕООД, включително не могат да бъдат копирани в блогове на трети лица или сайтове за техническа поддръжка.

(2) Изображенията в Страниците на Вива Уеб Диджитал“ ЕООД и другите визуални елементи, представляващи интелектуална собственост на Вива Уеб Диджитал“ ЕООД не могат да бъдат използвани и възпроизвеждани по какъвто и да било начин от трети лица без предварителното писмено съгласие на Вива Уеб Диджитал“ ЕООД.

Чл. 4. (1) Вива Уеб Диджитал“ ЕООД не разрешава използването по какъвто и да било начин на съдържанието на Страниците чрез визуализация на всички или част от материалите, публикувани в тях чрез обособено място или frame в друг сайт.

(2) Препращането към материали в Страниците от други сайтове е допустимо, ако с препращането и начините на представяне на препратката Посетителите не биват въвеждани в заблуждение и ако не се нарушават добрите нрави.

Чл. 5. Вива Уеб Диджитал“ ЕООД предоставя достъп до съдържанието на Страниците според обичайната търговска практика.

Чл. 6. (1) Вива Уеб Диджитал“ ЕООД предприема мерки за защита на личните данни на Посетителите съгласно Закона за защита на личните данни и Политиката за защита на личните данни, обявена от Вива Уеб Диджитал“ ЕООД на сайта му.

(2) Вива Уеб Диджитал“ ЕООД не изпраща пароли или друга идентифицираща информация и не изисква регистрация за използване на Страниците от Посетителите.

Чл. 7. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Вива Уеб Диджитал“ ЕООД за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Посетители на Страниците.

(2) Измененията в настоящите общи условия имат действие за всички Посетители на Страниците от момента на обявяването им от Вива Уеб Диджитал“ ЕООД.

Чл. 8. Вива Уеб Диджитал“ ЕООД има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати или ограничи достъпа до Страниците или част от съдържанието му на Посетители, които го използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или в случаи на нарушаване на правата на интелектуална собственост на Вива Уеб Диджитал“ ЕООД.

Чл. 9. (1) Вива Уеб Диджитал“ ЕООД предоставя достъп до съдържанието на Страниците такова каквото е и не гарантира, че насоките в материалите в Страниците водят до целените от Посетителите резултати.

(2) Вива Уеб Диджитал“ ЕООД не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи поради изпълнение от страна на Посетителите на съвети или насоки, съдържащи се в публикуваните на Страниците материали.

(3) Вива Уеб Диджитал“ ЕООД не носи отговорност за вреди, причинени от Посетителите на третите лица вследствие използването на Страниците и съдържащите се в него материали.

Чл. 10. Посетителите на Страниците се задължават да спазват етичните норми и да не нарушават репутацията на Вива Уеб Диджитал“ ЕООД при използването на Страниците и съдържащите се в тях материали.

Чл. 11. За неуредените в тези общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 12. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Посетители на Страниците на 01 Януари 2017 г.

Информация относно Администратора на лични данни

 1. Наименование „Вива Уеб Диджитал“ ЕООД
 2. ЕИК/БУЛСТАТ :206511046
 3. Седалище и адрес на управление: гр. Варна жк Трошево бл 13 Вх В
 4. Адрес за упражняване на дейността: гр. Варна жк Трошево бл 13 Вх В
 5. Данни за кореспонденция: гр. Варна жк Трошево бл 13 Вх В
 6. E-mail: [email protected]
 7. Телефон.: 0893454500

КАКВА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ?

Когато посещавате Сайта, можете да ни предоставите два вида информация: лична информация, която съзнателно решите да разкриете, която се събира поотделно и информация, събрана съвкупно, докато вие и други сърфирате в Сайта.

 1. Лична информация, която решите да предоставите

Обикновено можете да посетите Сайта, без да разкривате каквато и да е лична информация за себе си и не ви е необходим акаунт, за да разглеждате обяви или да отговаряте на обяви. За да публикувате обяви ви е необходим акаунт.

Ако решите да създадете акаунт и / или да използвате нашите Услуги, ние можем да съберем лична информация, която изпращате, като вашето име, данни за контакт (адрес, имейл адрес, телефонен номер) и друга подобна информация. По същия начин, ние също може да събираме допълнителна лична информация, която вие доброволно включвате във вашите обяви си или ни изпращате заедно с вашите съобщения.

Информацията, която предоставяте, когато публикувате обява, се показва в публичните зони и е достъпна за всички посетители. Всяка информация, която се разкрива в тези области, става обществена информация, затова, моля, бъдете внимателни. Също така ви предоставяме възможност да изпратите снимки и / или описание на вашия артикул или услуга. Когато публикувате вашата обява на сайта, описанието и снимките се показват на сайта и са достъпни за посетителите на сайта.

Ако предоставите лична информация на купувач или продавач (или директно, или чрез нашата система за съобщения), ние нямаме контрол върху това как тази информация може да бъде използвана от това лице. Препоръчваме да използвате нашата система за съобщения за всякакви комуникации между вас и потенциални купувачи и продавачи.

 1. Информация за използване на уебсайта

Подобно на други търговски уебсайтове, Сайтът използва стандартна технология, наречена „бисквитки“ (вижте обяснението по-долу „Какво представляват бисквитките?“) И регистрационни файлове на уеб сървъра, за да събира информация за това как се използва Сайтът. Информацията, събрана чрез бисквитки и регистрационни файлове на уеб сървъра, може да включва датата и часа на посещенията, разгледаните страници, времето, прекарано в Сайта, и уебсайтовете, посетени непосредствено преди и непосредствено след Сайта. Ние, нашите рекламодатели и рекламни компании можем също да използваме малки технологии или парчета код, за да определим кои реклами и промоции са виждали потребителите и как потребителите са отговорили на тях.

КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ИНФОРМАЦИЯТА, КОЯТО НИ ПРЕДОСТАВЯТЕ?

Най-общо казано, ние използваме лична информация за целите на администрирането и разширяването на сайта и услугите. По-конкретно, ние използваме лична информация за предоставяне на Услугите; предоставяне на обслужване на клиенти; Отстраняване на проблеми; насърчаваме безопасното купуване и продажба и прилагаме нашите политики; персонализираме вашия опит, измерваме интереса към нашите услуги, подобряваме нашите услуги; и правим други неща за вас, както е описано, когато събираме информацията. Понякога можем също да използваме информацията, която събираме, за да ви уведомим за важни промени в сайта и / или услугите.

Ние не продаваме и не даваме под наем вашата лична информация на трети страни без вашето изрично съгласие. Можем да разкрием лична информация, за да отговорим на законовите изисквания, да наложим нашите политики, да отговорим на искове, ако обява или друго съдържание нарушава правата на другите или да защитим нечии права, собственост или безопасност. Можем също така да споделяме лична информация с доставчици на услуги, които помагат при нашите бизнес операции, както и с уебсайтове и издатели на трети страни, така че ообявите (или съдържанието на обявите), публикувани на Сайта, също могат да бъдат публикувани в по-широк спектър от уебсайтове.

Какво представляват бисквитките?

„Бисквитката“ е много малък текстов документ, който често включва анонимен уникален идентификатор. Когато посещавате уебсайт, компютърът на този сайт иска от компютъра ви разрешение да съхранява този файл в част от вашия твърд диск, специално предназначена за бисквитки. Всеки уебсайт може да изпрати своя собствена бисквитка до вашия браузър, ако предпочитанията на браузъра ви го позволяват, но (за да защити поверителността ви) вашият браузър позволява на уебсайта само достъп до бисквитките, които вече ви е изпратил, но не и до бисквитките, изпратени до вас от други сайтове . Някои от нашите бизнес партньори (например рекламодатели) използват бисквитки, които произхождат от техните сайтове. Ние нямаме достъп или контрол върху тези бисквитки.

Как използваме информацията, която събираме от бисквитките?

Докато използвате Сайта, уебсайтът използва своите бисквитки, за да Ви различава от останалите потребители. Бисквитките, заедно с регистрационните файлове на нашия уеб сървър, ни позволяват да изчислим общия брой хора, посещаващи сайта, и кои части от сайта са най-популярни. Това ни помага да събираме обратна връзка, за да подобряваме постоянно сайта и да обслужваме по-добре нашите клиенти. Бисквитките не ни позволяват да събираме каквато и да е лична информация за вас и по принцип не съхраняваме лична информация, която сте ни предоставили във вашите бисквитки.

Споделяне на информация с трети страни

Сайтът съдържа връзки към други уебсайтове в Интернет. Моля, имайте предвид, че ние не носим отговорност за събирането и използването на информация и практиките за поверителност на такива други уебсайтове и трети страни. Препоръчваме ви да сте наясно, когато напускате сайта и да четете декларациите за поверителност на всеки друг уебсайт, който може да събира вашата лична информация. Тази декларация за поверителност се отнася единствено за информация, събрана от нас от Сайта.

Използваме компании на трети страни, за да обслужваме реклами, когато посещавате Сайта. Тези компании могат да използват информация за вашите посещения на сайта, за да предоставят реклами за стоки и услуги, които могат да представляват интерес за вас. В хода на показването на реклами на Сайта тези компании могат да поставят или разпознаят уникална бисквитка на вашия компютър или да използват други технологии като пикселни тагове. Нашата политика за поверителност не обхваща никакво използване на информация, която трета страна, която обслужва реклами, може да събира от вас. Тези компании имат свои собствени политики за водене на записи и задържане на данни. Ако искате повече информация за тази практика или бихте искали да знаете своя избор да не използвате тази информация от рекламни компании, моля, кликнете тук: http://www.networkadvertising.org/.

Ние използваме Google Analytics на сайта; информация за това как това събира и обработва данни може да бъде намерена на адрес : https://www.google.com/policies/privacy/partners/ . Освен това активирахме някои рекламни функции на Google Analytics, които използват бисквитки. Тези функции ни позволяват да получаваме определени демографски данни и данни за интереси за посетителите на сайта. Можете да се откажете от тези функции, като посетите https://www.google.com/settings/u/0/ads.

Можем да използваме ремаркетинг на Google AdWords, за да задействаме реклами в Интернет. Ремаркетингът в AdWords ще показва подходящи реклами, пригодени за вас въз основа на това кои части от сайта сте разглеждали, като поставите бисквитка на машината си. ТЕЗИ БИСКВИТКИ НЯМА ПО ВСЯКАКЪВ НАЧИН ДА ВИ ИДЕНТИФИЦИРА И НЕ ДАВА ДОСТЪП ДО ВАШИЯ КОМПЮТЪР. Бисквитката се използва, за да се каже „Този човек е посетил тази страница, така че му показвайте реклами, свързани с тази страница“. Ремаркетингът на Google AdWords ни позволява да приспособим маркетинга си така, че да отговаря по-добре на вашите нужди и да показва само реклами, които са подходящи за вас. Ако не желаете да участвате в нашия ремаркетинг на Google AdWords, можете да се откажете, като посетите https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Освен това ние можем да сключваме съюзи, партньорства или други бизнес договорености с трети страни, на които може да бъде предоставен достъп до лична информация, включително вашето име, телефонен номер и имейл, с цел да ви предоставим информация относно определени продукти и услуги. Когато правите запитване относно определени обяви на Сайта (напр. Обяви с употребявани автомобили на дилъри), вие изрично избирате и се съгласявате да ни накарате да прехвърлим вашата лична информация на нашите трети страни партньори по обслужване и за такива партньори за услуги на трети страни, за да предоставят вашата лична информация на други фирми, които предоставят продукти или услуги, които отговарят на вашето запитване. Партньорите за услуги на трети страни могат да се свържат с вас относно вашето запитване.

Докато развиваме бизнеса си, можем да купуваме или продаваме активи или бизнес предложения. Информацията за клиенти, имейли и посетители обикновено е един от прехвърлените бизнес активи при тези видове транзакции. Можем също да прехвърляме такава информация в хода на корпоративни продажби, сливания или разпускане.

Известие за нови услуги и промени

Понякога можем също да използваме информацията, която събираме, за да ви уведомим за важни промени в сайта, нови услуги и специални оферти, които смятаме, че ще намерите за ценни. Като наш клиент ще получите възможността да ни уведомите за желанието си да не получавате тези оферти.

КАК ЗАЩИТАВАМЕ ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ?

Как осигуряваме сигурността на предаването на информация?

Можем да използваме процедурни и технологични мерки за сигурност, които са разумно създадени, за да помогнат за защита на вашата лична информация от загуба, неоторизиран достъп, разкриване, изменение или унищожаване. Можем да използваме защитен слой сокет и други мерки за сигурност, за да предотвратим неоторизиран достъп до вашата лична информация.

Някои разкрития

Можем да разкрием вашата лична информация, ако това се изисква от закона или ако смятаме, че такова действие е необходимо, за да (а) се съобразим със закона или да спазим правния процес, предоставен на нас или свързани лица; (б) защитаваме и защитаваме нашите права и собственост, нашия сайт, потребителите на нашия сайт и / или свързаните с нас лица; (в) да действаме при обстоятелства, за да защитим безопасността на потребителите на нашия сайт, нас или трети страни.

Вашето съгласие

С използването на Сайта вие се съгласявате с нашето събиране и използване на вашата лична информация, както е описано в настоящата Политика за поверителност. Ако променим нашите политики и процедури за поверителност, ние ще публикуваме тези промени на Сайта, за да Ви уведомим каква информация събираме, как я използваме и при какви обстоятелства можем да я разкрием. Ако имате някакви въпроси, не се колебайте да се свържете с нас .

За нас

Адресът на нашия сайт: https://vsichki-obyavi.com.

Какви лични данни събираме и защо

Коментари

Когато посетителите оставят коментари в сайта, ние събираме данните, показани във формуляра за коментари, както и IP адреса на посетителя и идентификатора на потребителския браузър, за да помогнат за откриването на спам.

Анонимен низ, базиран на имейл адреса ви, може да бъде предоставен на услугат Gravatar, за да бъде проверено дали я използвате. Политиката за поверителност на Gravatar е тук: https://automattic.com/privacy/. След като коментарът ви бъде удобрен, профилната ви снимка ще бъде видима публично към него.

Файлове

Ако качвате изображения в сайта, трябва да избягвате качването на изображения с вградени данни за местоположение (EXIF GPS). Посетителите на сайта могат да изтеглят и извлекат данни за местоположението от изображения в сайта.

Форми за контакт

Бисквитки

Ако оставите коментар на нашия сайт, можете да разрешите запазването на вашите име, имейл адрес и уеб сайт в бисквитки. Те са за ваше удобство, така че да не е нужно да попълвате отново данните си, когато оставяте друг коментар. Тези бисквитки ще се пазят една година.

Ако имате профил и влезете в този сайт, ще зададем временна бисквитка, за да определим дали браузърът ви приема бисквитки. Тази бисквитка не съдържа лични данни и се изтрива, когато затворите браузъра си.

 

Когато влезете в профила си на сайта още няколко бисквитки ще запазят информацията ви за вход и предпочитанията ви какво да виждате на екрана. Бисквитките за вход изтичат след два дни, а за предпочитанията на екрана след година. Ако изберете опцията за запомняне, информацията ви за вход ще се пази две седмици. Ако излезете от профила си, бисквитките за вход ще бъдат изтрити.

Ако редактирате или публикувате статия една допълнителна бисквитка ще бъде запазена в браузъра ви. Тя няма да съдържа лични данни, а просто ще добави идентификатора на публикацията, която току що сте редактирали. Изтича след един ден.

Вмъкнато съдържание от други уебсайтове

Статиите на този сайт могат да бъдат вградени (видеа, изображения, съдържание и т.н.). Вграденото съдържание от други сайтове приема и се държи с посетителя на сайта като с посетител на собствения си сайт.

Тези сайтове могат да събират данни за вас, да използват бисквитки, да вграждат допълнителни инструменти за статистика от трети страни, да следят как работите с тези инструменти включително как потребявате вградено съдържание ако имате профил и сте влезли в него на сайта.

Колко дълго държим личните ви данни

Ако оставите коментар, коментарът и неговите метаданни се запазват за неопределено време. Това е така, за да можем автоматично да разпознаваме и одобряваме последващи ваши коментарите, вместо да ги задържаме в опашката за одобряване.

За потребители, които се регистрират на нашия уебсайт (ако има такива), съхраняваме и личната информация, която предоставят в потребителския си профил. Всички потребители могат да виждат, редактират или изтриват личната си информация по всяко време (с изключение на това, че не могат да променят потребителското си име). Администраторите на уебсайта могат да виждат и редактират тази информация.

Вашите права над личните ви данни

Ако имате профил в този сайт или сте оставяли коментари в него, можете да поискате да получите файл, съдържащ всички данни, които съхраняваме за вас, включително и данни, които сте ни предоставили. Също така можете да поискате да заличим личните данни, които съхраняваме за вас. Това обаче не включва данни, които сме задължени да съхраняваме с административни цели, за нуждите на сигурността на сайта, или по закон.

Как използваме вашите данни

Коментарите от посетителите могат да бъдат проверени чрез автоматична услуга за проверка за спам коментари.

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни за търговски партньори и кандидати за работа (Privacy notice)

Информация относно Администратора на лични данни

 1. Наименование „Вива Уеб Диджитал“ ЕООД
 2. ЕИК/БУЛСТАТ :206511046
 3. Седалище и адрес на управление: гр. Варна жк Трошево бл 13 Вх В
 4. Адрес за упражняване на дейността: гр. Варна жк Трошево бл 13 Вх В
 5. Данни за кореспонденция: гр. Варна жк Трошево бл 13 Вх В
 6. E-mail: [email protected]
 7. Телефон.: 0893454500

Информация относно компетентния надзорен орган

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон:02 915 3 518
 5. Email: [email protected][email protected]
 6. Уеб сайт: cpdp.bg

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Чл. 1. „Вива Уеб Диджитал“ ЕООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка със сключването и изпълнението на договори с Дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и по-конкретно въз основа на следното основание:

 • За предприемане на стъпки по Ваше искане за сключване на договор, ако сте кандидат за работа при нас;
 • За изпълнение на договор или предприемане на стъпки за сключване на такъв с търговски партньор.
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;
 • За целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна;

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Чл. 2. (1) При сключване на договор с търговски партньор ние събираме и обработваме лични данни за имената на законния представител на юридическото лице – страна по договора, за целите на индивидуализиране на страната по договора и изпълнението му.

(2) Данните за контакт на законния представител или на служител за контакт са служебна информация и като такава не се разглеждат като лични данни.

(3) При сключване на договор с партньор – физическо лице, ние събираме и обработваме лични данни за трите имена, единен граждански номер и данни по документ за самоличност (номер, дата на издаване, издател), за целите на индивидуализиране на страната по договора и изпълнението му.

Чл. 3. (1) Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте като кандидатствате за работа в „Вива Уеб Диджитал“ ЕООД, включително за следните цели:

 • индивидуализиране на кандидата;
 • осъществяване на контакт с Вас и провеждане на комуникация;
 • извършване на подбор на кандидати.

(2) Ние пазим Вашите лични данни, които сте ни предоставили, за целия срок на обявата за работа, а в случай, че бихме желали да продължим съхраняването на Вашите данни и след този период за целите на последваща комуникация с Вас, ще Ви изпратим по имейл запитване, за да дадете своето изрично съгласие данните Ви да продължат да се съхраняват.

Чл. 4. Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

Чл. 5. При обработването и съхранението на личните данни, „Вива Уеб Диджитал“ ЕООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:

 • изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява „Вива Уеб Диджитал“ ЕООД?

Чл. 6. (1) „Вива Уеб Диджитал“ ЕООД извършва следните операции с предоставените от Вас лични данни като кандидати за работа, за следните цели:

 • Сключване и изпълнение на трудов или граждански договор:За извършването на подбор на кандидати за работа, ние обработваме личните данни, които Вие сте ни изпратили във Вашата автобиография.Заключение от оценката на въздействие: Предвид неголемия обем на физически лица, чиито данни се обработват и предвид лимитирания обем лични данни, които се събират, Длъжностното лице за защита на личните данни счита, че провеждането на оценка на въздействието не е необходима за настоящата операция.

(2) „Вива Уеб Диджитал“ ЕООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват расов или етнически произход;
 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

(3) Личните данни са събрани от „Вива Уеб Диджитал“ ЕООД от лицата, за които се отнасят.

(4) „Вива Уеб Диджитал“ ЕООД не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

Чл. 7. (1) „Вива Уеб Диджитал“ ЕООД извършва следните операции с предоставените от Вас лични данни като законни представители или пълномощници на юридически лица-търговски партньори, включително като физически лица-партньори, за следните цели:

 • Сключване и изпълнение на търговска сделка:За сключването и изпълнението на търговска сделка с търговско дружество, ние обработваме единствено трите имена на законния представител или упълномощеното от дружеството лице, както и за физическото лице-партньор по договор.Заключение от оценката на въздействие: Предвид неголемия обем на физически лица, чиито данни се обработват и предвид лимитирания обем лични данни, които се събират, Длъжностното лице за защита на личните данни счита, че провеждането на оценка на въздействието не е необходима за настоящата операция.

(2) Личните данни са събрани от „Вива Уеб Диджитал“ ЕООД от лицата, за които се отнасят и от Търговския регистър към Агенция по вписванията.

(3) „Вива Уеб Диджитал“ ЕООД не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл. 8. (1) „Вива Уеб Диджитал“ ЕООД съхранява Вашите лични данни като кандидат за работа за срок не по-дълъг от наличието на актуална обява за работа, публикува на нашия уебсайт или на друго място. След изтичане на срока на обявата или приключване на подбора, „Вива Уеб Диджитал“ ЕООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива вашата личност), освен ако не дадете своето изрично съгласие данните Ви да продължат да се съхраняват и обработват за в бъдеще.

(2) „Вива Уеб Диджитал“ ЕООД съхранява личните данни на законните представители на юридическите лица – страни по договор или физическите лица-партньори по договор с дружеството безсрочно, за целите на опазване легитимния интерес на „Вива Уеб Диджитал“ ЕООД и изпълнение на законовите си задължения към държавни органи и институции.

(3) „Вива Уеб Диджитал“ ЕООД Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на „Вива Уеб Диджитал“ ЕООД или друго.

Предаване на вашите лични данни за обработване

Чл. 9. (1) „Вива Уеб Диджитал“ ЕООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване, с които сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

(2) „Вива Уеб Диджитал“ ЕООД Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни
Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Чл. 10. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от „Вива Уеб Диджитал“ ЕООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез изпращане на искане в свободен текст или попълване на формата в Приложение № 1.

(2) „Вива Уеб Диджитал“ ЕООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, като поиска от Вас да представите документ за самоличност на място.

(3) Оттеглянето на съгласието не се отразява на основателността на обработването на предоставените от Вас лични данни до момента на оттегляне на съгласието.

(4) „Вива Уеб Диджитал“ ЕООД може да продължи да обработва част или всички Ваши данни, ако съществува законово задължение за това или за целите на опазване на своите легитимни интереси.

(5) По отношение на законните представители и физически лица-партньори по договор с дружеството се прилага ал. 4.

Право на достъп

Чл. 11. (1) Вие имате право да изискате и получите от „Вива Уеб Диджитал“ ЕООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) „Вива Уеб Диджитал“ ЕООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но „Вива Уеб Диджитал“ ЕООД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране или попълване

Чл. 12. Вие имате право да поискате от „Вива Уеб Диджитал“ ЕООД да:

 • коригира неточните лични данни, свързани с Вас;
 • да попълни непълните лични данни, свързани с Вас.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 13. (1) Вие имате правото да поискате от „Вива Уеб Диджитал“ ЕООД изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а „Вива Уеб Диджитал“ ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо „Вива Уеб Диджитал“ ЕООД;
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

(2) „Вива Уеб Диджитал“ ЕООД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) В случай на упражняване на правото Ви да бъдете забравени, Дружеството ще изтрие всички ваши данни, с изключение на трите Ви имена като кандидат за работа, за целите на отчетността.

(4) Данните на законните представители и физически лица-партньори по договор с дружеството продължават да се съхраняват и обработват, въпреки отправено искане за забравяне, на основание спазване на законово задължение на дружеството, за спазване на легитимния интерес и установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(5) За да упражните правото си за бъдете забравен, е необходимо да изпратите искане в свободен текст или да попълните формата в Приложение № 2 и да се легитимирате с документ за самоличност на място.

Право на ограничаване

Чл. 14. Вие имате право да изискате от „Вива Уеб Диджитал“ ЕООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на „Вива Уеб Диджитал“ ЕООД да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • „Вива Уеб Диджитал“ ЕООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на „Вива Уеб Диджитал“ ЕООД имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост

Чл. 15. (1) Ако сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни или обработването е необходимо за изпълнението на договора със „Вива Уеб Диджитал“ ЕООД, или ако данните Ви се обработват по автоматизиран начин, Вие можете, след като се легитимирате пред „Вива Уеб Диджитал“ ЕООД:

 • да поискате от „Вива Уеб Диджитал“ ЕООДД да Ви предостави Вашите лични данни в четим формат и да ги прехвърлите към друг администратор;
 • да поискате от „Вива Уеб Диджитал“ ЕООД пряко да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

(2) Вие можете да упражните правото си на преносимост чрез изпращане на искане в свободен текст или попълване на формата в Приложение № 3.

Право на получаване на информация

Чл. 16. Вие можете да поискате от „Вива Уеб Диджитал“ ЕООД да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. „Вива Уеб Диджитал“ ЕООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение

Чл. 17. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от „Вива Уеб Диджитал“ ЕООД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 18. (1) Ако „Вива Уеб Диджитал“ ЕООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) „Вива Уеб Диджитал“ ЕООД не е длъжен да Ви уведомява, ако:

 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Лица, на които се предоставят личните ви данни

Чл. 19. За целите на обработване на личните Ви данни и изпълнение на сключения договор, „Вива Уеб Диджитал“ ЕООД може да предоставя данни Ви на трети лица обработващи лични данни, които спазват всички изисквания за законност и сигурност при обработването и съхраняването на личните Ви данни.

Чл. 20. „Вива Уеб Диджитал“ ЕООД не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.

Чл. 21. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон:02 915 3 518
 5. Email: [email protected][email protected]
 6. Уеб сайт: cpdp.bg

Чл. 22. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

„Вива Уеб Диджитал“ ЕООД осигурява, че ще препраща към тази Задължителна информация с линк към своя уебсайт, с посочване или по друг подходящ начин, гарантиращ, че Вие имате възможност да се запознаете с нейното съдържание.

Приложение № 1 –
Форма за оттегляне на съгласие за целите на обработка


Вашето име*:
Ваши данни за контакт (e-mail, телефон)*:
До 

 1. Наименование „Вива Уеб Диджитал“ ЕООД
 2. ЕИК/БУЛСТАТ :206511046
 3. Седалище и адрес на управление: гр. Варна жк Трошево бл 13 Вх В
 4. Адрес за упражняване на дейността: гр. Варна жк Трошево бл 13 Вх В
 5. Данни за кореспонденция: гр. Варна жк Трошево бл 13 Вх В
 6. E-mail: [email protected]
 7. Телефон.: 0893454500

◻Оттеглям съгласието си за събиране, обработване и съхранение на следните лични данни, предоставени от мен:
◻Всички предоставени от мен лични данни
◻Само на тези данни …………………………………………………………….
за следните цели:
◻Следните цели: ……………………………………. ………………………………………………………….
◻Всички цели
◻Декларирам, че съм запознат с условията на дружеството за предоставяне на услугата след оттегляне на съгласието.

В случай на нарушаване на правата ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон:02 915 3 518
 5. Email: [email protected][email protected]
 6. Уеб сайт: cpdp.bg

Подпис на лицето:………………………….

Приложение № 2 –
Искане „да бъда забравен“ – за изтриване на личните данни, свързани с мен


Вашето име*:
Ваши данни за контакт (e-mail, телефон)*:
До 

 1. Наименование „Вива Уеб Диджитал“ ЕООД
 2. ЕИК/БУЛСТАТ :206511046
 3. Седалище и адрес на управление: гр. Варна жк Трошево бл 13 Вх В
 4. Адрес за упражняване на дейността: гр. Варна жк Трошево бл 13 Вх В
 5. Данни за кореспонденция: гр. Варна жк Трошево бл 13 Вх В
 6. E-mail: [email protected]
 7. Телефон.: 0893454500

Моля всички лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, предоставени от мен или от трети лица, които са свързани с мен, съобразно посочената идентификация, да бъдат изтрити от Вашите бази данни.

Декларирам, че ми е известно, че част или всички от личните ми данни могат да продължат да бъдат обработвани и съхранявани от администратора за целите на изпълнение на законовите му задължения.

В случай на нарушаване на правата ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон:02 915 3 518
 5. Email: [email protected][email protected]
 6. Уеб сайт: cpdp.bg

Подпис на лицето:………………………….

Приложение № 3 –
Искане за преносимост на лични данни


Вашето име*:
Ваши данни за контакт (e-mail, телефон)*:

 1. Наименование „Вива Уеб Диджитал“ ЕООД
 2. ЕИК/БУЛСТАТ :206511046
 3. Седалище и адрес на управление: гр. Варна жк Трошево бл 13 Вх В
 4. Адрес за упражняване на дейността: гр. Варна жк Трошево бл 13 Вх В
 5. Данни за кореспонденция: гр. Варна жк Трошево бл 13 Вх В
 6. E-mail: [email protected]
 7. Телефон.: 0893454500

Моля всички свързани с мен лични данни, които се събират, обработват и съхраняват във Вашите бази данни, да бъдат изпратени на:

◻ e-mail:
Моля личните ми данни да бъдат предадени в следния формат:
◻ XML

Моля всички свързани с мен лични данни, които се събират, обработват и съхраняват във Вашите бази данни, да бъдат изпратени на:

В случай на нарушаване на правата ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон:02 915 3 518
 5. Email: [email protected][email protected]
 6. Уеб сайт: cpdp.bg

Подпис на лицето:………………………….

Приложение № 4 –
Искане за коригиране на данни


Вашето име*:
Ваши данни за контакт (e-mail, телефон)*:
До

 1. Наименование „Вива Уеб Диджитал“ ЕООД
 2. ЕИК/БУЛСТАТ :206511046
 3. Седалище и адрес на управление: гр. Варна жк Трошево бл 13 Вх В
 4. Адрес за упражняване на дейността: гр. Варна жк Трошево бл 13 Вх В
 5. Данни за кореспонденция: гр. Варна жк Трошево бл 13 Вх В
 6. E-mail: [email protected]
 7. Телефон.: 0893454500

Моля следните лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, предоставени от мен или от трети лица, които са свързани с мен, да бъдат коригирани както следва:

Данни, които подлежат корекция:

Моля да бъдат коригирани по следния начин:
………………………

Моля да бъдат коригирани по следния начин:
………………………

В случай на нарушаване на правата ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон:02 915 3 518
 5. Email: [email protected][email protected]
 6. Уеб сайт: cpdp.bg

Подпис на лицето:………………………….

 

Политика за разрешаване на спорове относно използването на услугите на  https://vsichki-obyavi.com/

Чл. 1. С настоящите Политики, „Вива Уеб Диджитал“ ЕООД урежда процедурата, която ще прилага спрямо Ползватели на услугите си и възникнали спорове между Ползватели и между Ползватели и Трети лица.

Чл. 2. Право да инициират процедура за разрешаване на спорове по реда на тези политики има Ползвателят на услугата, друг ползвател на услуга при Доставчика или всяко трето лице, което счита, че са му нарушени права от използването на услугата.

Чл. 3. „Вива Уеб Диджитал“ ЕООД има право да прилага такси за разглеждане на жалби на трети лица и Ползватели, които инициират процедура съгласно настоящите политики.

Чл. 4. След получаване на жалбата от страна на инициатор на процедурата, „Вива Уеб Диджитал“ ЕООД уведомява ответната страна и й предоставя право на отговор за становище по жалбата.

Чл. 5. (1) Въз основа на жалбата и получаване на отговора по чл. 4, „Вива Уеб Диджитал“ ЕООД има право да постанови решение по спора, което се счита за задължително за инициатора и за Ползвателя на услугата.

(2) За разрешаването на спорове съгласно ал. 1, „Вива Уеб Диджитал“ ЕООД има право да сформира комисии от различни експерти.

(3)“Вива Уеб Диджитал“ ЕООД не носи никаква отговорност за постановеното по ал. 1 решение за разрешаване на спора между спорещите лица и последните са предоставили изцяло доброволно съгласието си „Вива Уеб Диджитал“ ЕООД да разреши спора по свое усмотрение.

Чл. 6. Настоящата Политика за разрешаване на спорове влиза в сила от 01.01.2017 г. и може да бъде изменяна едностранно от „Вива Уеб Диджитал“ ЕООД.

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни (Privacy notice)